TEST=TEST NIE Titulok XLSlevy - není sleva

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Zákazník zakoupením poukazu na www.XLslevy.cz potvrzuje, že četl, akceptuje, rozumí a bude dodržovat následující obchodní podmínky. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a poskytovatele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Všeobecná ustanovení
Provozovatel na svých internetových stránkách XLslevy.cz umožňuje zákazníkovi získání kupónu na určité zboží či službu v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků (individuálně u každé nabídky).

1.1 Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem konkrétní služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

1.2 Přístup a používání stránek www.XLslevy.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a prezentuje.

2 . Obsah vztahu vznikající mezi Provozovatelem a zákazníkem
Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání kupónu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento kupón sjednanou cenu na účet Provozovatele za podmínek předem stanovených v této smlouvě.

3. Objednání kupónu
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí ( ve většině nabídek pouze email ). Odesláním objednávky Provozovateli zákazník souhlasí s obchodními podmínkami XLslevy.cz a tím se pro zákazníka stává objednávka závaznou.

3.1 Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a zákazníkem se nevyžaduje formální potvrzení objednávky.

4. Dodání kupónu
Za doručení kupónu zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze kupónu. Poukaz bude zaslán pouze v případe, že bude řádně zaplacen jednou z platebních možností uvedených na XLslevy.cz.

5. Podmínky použití kupónu
Podmínky užití kupónu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na kupónu a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti kupónu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby, bez nároku na vrácení ceny za kupón. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti kupónu zaniká.

5.1 Kupóny zakoupené na XLslevy jsou přenosné. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z kupónu u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden kupón, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné kupón požít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení kupónu.

6. Cena a placení
Cena nabízeného služby či zboží je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách XLslevy.cz, včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce kupónu dojde k autorizaci platby zákazníka. U způsobů platby, u které je to technicky možné, bude platba realizována až v případě, že si kupón objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si kupón neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude platební transakce zrušena a vaše peníze zůstanou na vašem účtu.

7. Způsoby platby
Převodem na účet – V případě platby bankovním převodem není technicky možné platbu předautorizovat ( pozdržet ) jako při platbě kartou. V případě, že se nám nepodaří sehnat minimální počet zákazníku, se nemusíte obávat, že o svoje peníze přijdete. Hned po skončení akce Vám je v plné výši vrátíme na číslo bankovního účtu, ze kterého ste nám platbu poslali.

Platba kreditní kartou - Peníze z vašeho účtu strhneme pouze v případě, když bude sleva aktivní. Pokud nenalezneme dostatečný počet zájemců, zůstanou peníze na Vašem účtu.

8. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele
Původní ceny (před slevou) a slevy uvedené na internetových stránkách XLslevy.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel proto nenese odpovědnost za jejich správnost.

8.1 Protože je zboží dodáváno a služby jsou poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží nebo poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je v takovém případe povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

8.2 Provozovatel nenese za poskytnutí slevy u Poskytovatele žádnou odpovědnost, protože Provozovatel o slevách na svých internetových stránkách pouze informuje. Provozovatel také neodpovídá za žádné škody, které v souvislosti s užitím služby či zboží mohou vzniknout.

9. Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Kupónu, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Poskytovateli nejpozději do 14. dne od doručení kupónu a v kopii Provozovateli. Odstoupení od smlouvy na základě jakéhokoli z výše uvedených důvodu musí být učiněno písemnou formou nebo využitím elektronické pošty.

9.1 Protože platba za kupón je prováděna na účet Provozovatele, zákazník je povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v situaci, když celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel takovou část platby zákazníka vrátit zpět zákazníkovi.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce XLslevy.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

10.1 Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky XLslevy.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Aby Vám neunikla žádná sleva
Vložte svůj e-mail a my Vám o každé akci napíšeme!
Zákaznická linka
773 947 992
Po-Pa 9:00 - 17:00
Platobné karty:  
2011 © PrimaZlavy.sk
TEST=TEST NIE